Proje Tipi :
Kamu
İşveren : Kayseri Ticaret Odası
Proje Tarihi : 2014
Yapım Tarihi :  
Konum : KAYSERİ
Proje Alanı 10,000 m2
Durum Yarışma projesi

 

 

Projede üç ana fonksiyon vardır. Amaçlanan bu üç ana fonksiyonu kendi içerisinde etkin ve fonksiyonel bir öğe olarak tutmak aynı zamanda 15.000 kişiye ulaşan üyesiyle en büyük STK'lardan biri olan KTO için güçlü yapı etkisi elde edilmek istenmesidir. Üç ana fonksiyon ayrı ayrı ve imalatı pratik betonarme kütleler olarak düşünülmüştür. Güçlü yapı etkisini elde etmek için de çelik bir kasnakla yapı birleştirilmiştir. Yarı kamu yapısı niteliği taşıyan Ticaret Odası işlevi gereği ile de şehir hayatında etkin bir katkı sağlamaktadır.

    Ağırlıklı yaya ve araç aksı, şehir meydanından olacaktır. Araç girişi bu düşünceyle arazinin doğusunda bulunan yan yoldan, yaya girişleri ise güney yönünden alınmıştır.

    Konferans salonu, fonksiyonunu tanımlayacak bir biçimde tasarlanmış, üzerinin yeşil dokusu ve gezinme alanlarıyla bir çekim merkezi olarak düşünülmüştür. Konferans salonunun üzeri istenildiği takdirde doğal sahnesi ve açık amfi sistemiyle Kayseri Ticaret Odası'nın Kayseri sosyal hayatına katkısıyla "etkinlik alanı" olarak düşünülebilir.

    Proje alanının kuzeyinde kalan yine Kayseri Ticaret Odası'na ait olan rant tesisine, güneyden gelen araç ve yayaların geçirgenliğini sağlayacak kütleler arası geçiş aksları tasarlanmıştır. Yapılar hem bütüncül hem de tekil kütleler olarak çalışmaktadır. Bu durum işlevlerin hizmet binası dışında kullanımına kolaylık sağlamaktadır. Bu aksların iki yönünden bina girişleri sağlanarak akslar yaşayan sokaklara dönüştürülmüştür.    
Zemin kattan ve ayrı bir girişle ulaşım sağlanan restoran yapısı çevre kurumlara hizmet ederken aynı zamanda Kayseri yerelindeki çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapabilir niteliktedir. Restoran yapısı iki kat olarak tasarlanmıştır. Toplantı alanları üst katta konumlanmıştır. Ayrıca restoran binasının üzeri dış kasnakta bulunan çelik kafes ile yarı açık bir mekan haline gelmiş ve açık oturma alanları olarak kullanıma düzenlenmiştir.

    Yapının temel fonksiyonlarından olan meclis salonu kısmen yapının bodrumuna alınmıştır. Salonun eğimi zemin kotunda yeşil ve sosyal donatılarla bütünlenerek yarı açık alanlar zenginleştirilmiştir. Fuayesi ile beraber diğer bütün alanlardan bağımsız çalışan bu birim zemin yüzeyinden doğal ışık alabilir niteliktedir. Salonun tamamının üzeri çim çatı olarak tasarlanmış ve üst yüzeyi rekreasyon alanı olarak kurgulanmıştır. Gene bu alanın üzeri çelik kafes ile yarı açık hale getirilmiştir.

    +0.00 kotundan yükselen konferans salonu Kayseri taşıyla, restoran ve hizmet birimleri kütleleri cam yüzey kaplamaları ile düşünülmüştür. Ana yapılar betonarme sistem ile taşıtılırken dış kasnak çelik ile oluşturulmuştur.  Modern yapı malzemesi olan çelikle de üç ana fonksiyonunu birleştiren bir çatkı oluşturularak güçlü yapı etkisi vurgulanmıştır. Bu yapı aynı zamanda yarı açık- açık mekanları tanımlamaktadır.