Proje Tipi :
Kamu
İşveren : Kayseri Ticaret Odası
Proje Tarihi : 2014
Yapım Tarihi :  
Konum : KAYSERİ
Proje Alanı 10,000 m2
Durum Yarışma Projesi

 

Proje alanı olarak belirlenen arazi Kayseri'nin bir dönem çevre yol görevini üstlenmiş devamında ise şehrin büyümesiyle merkez akslarından biri olarak şekillenen Kocasinan Bulvarı üzerindedir. Alan çevresi otel, sanayi birimleri ve konutlarla çevrelenmektedir. Arsanın çok yakınında Kayseri Sanayi Odası bulunmaktadır. Arsa şehrin ana akslarının kesişme noktalarından birinde yer almaktadır ve alan şehrin yayadan çok taşıt trafiğinin yoğunlaştığı bir bölgededir. Yapı şehrin taşıt aksını kucaklar bir açıya yerleştirilmiş ve yapının görüş açısı ana yola doğru şekillenmiş, mevcut kuvvetli aks ile şehrin dinamizmi yapıya taşınmıştır.

Yarı kamusal özellik taşıyan Ticaret Odası yapısında kamu binalarının alışagelmiş halktan kopuk, ulaşılamaz olma gibi negatif özelliklerinin aksine, hükmedici bir üslup içermeden de bir hizmet binası tasarlamak temel kriterlerden biri olmuştur. Oldukça fazla üye sayısına sahip bir STK olan Kayseri Ticaret Odası yoğun bir insan sirkülasyonuna sahiptir. Dolayısıyla üyelerin hizmet binasını her özelliğiyle kullanabilmesi temel hedeflerden biri olarak seçilmiştir.

Hizmet binası alışagelmişin aksine insanların işlerini halledip “kaçmayı” düşündüğü bir bina değil; çevresiyle, şehirle kenetlenen yapısıyla, çevre rekreatif alanları ile yaşanılası kentsel bir mekan olmuştur.

Yapı temel yerleşiminde "L" şeklini almaktadır ve dolayısıyla ana yoldan gelen misafirlerine kucak açar niteliktedir. Bu form meydandan gelen yaya aksını karşılarken Kocasinan Bulvarı üzerinden gelen araç aksını da çevrelemektedir. Güney cephede yani ana yol üzerinde yer alan cephe ağırlıklı şeffaf yüzey ile oluşturularak geçirgenlik sağlanmış iç dış bütünlüğü elde edilmiştir. 
Doğu batı aksını kucaklayan ve üst örtüsündeki şeffaflıkla beraber tüm katlar boyunca devam eden boşluklar ve bu boşluklara asılan dikey sirkülasyonlarla yapı her açıdan gün ışığı almakla beraber, iç dış bütünlüğü de vurgulanmıştır. Gene yapının kuzey tarafı diğer yönlere nazaran daha kapalı tasarlanarak hem yönlenme sağlanmış hem de arka alanda bırakılan rezerv alanın etkilenmemesi sağlanmıştır.

Galeriye bakan koridorlar, her noktadan algılanan merdivenler, şeffaf asansörler sirkülasyon akslarını yaşam mekanı haline getirmiştir. Personel girişi olarak kullanılan doğu girişinde katlar arasında oluşturulan boşluklar bir bütün olarak algılanmaktadır. 
 
Hizmet birimleri temel olarak başkanlık makamından farklı bir kola yerleşmiş böylelikle işlevsel düzenleme oluşturulmuştur. Hizmet birimlerinin tamamı yarı şeffaf elemanlar ile kapatılmış ve zaman içerisinde değişebilecek fonksiyonlarla mekanların büyütülüp küçültülebilme imkanı sağlanmıştır.

Başkanlık makamı yapının güney tarafında "L" binanın ucunda hem ana taşıt arterini hem de yapının bütün alanını görebilecek bir alana konumlandırılmıştır. Gene meclis başkanı makamı "L" formun diğer ucuna konumlandırılarak aynı görsel hakimiyetin sağlanması amaçlanmıştır.

Yapı bütünde üç ana aks üzerine kurgulanmıştır. Orta aks tamamen şeffaf olurken diğer iki aks yapıyı çevreleyen bir kabuk kıvamındadır ve bu kabuk ahşap ile kaplanarak yapı görsel sıcaklığına katkı sağlanmaktadır.