Proje Tipi :
Ticari
İşveren : Adana Ticaret Odası
Proje Tarihi : 2014
Yapım Tarihi :  
Konum : Adana
Proje Alanı Kamu
Durum yarışma projesi

 

Adana Ticaret Odası yapımı için belirlenmiş arazi Adana- Mersin karayolu üzerinde yer almaktadır. Bu yol şehir merkezinden de geçen Adana için kuvvetli trafik akslarından biridir.  Arazinin hemen yanında  Adana Sanayi Odası  yer almaktadır. Gene arazinin yola göre arkasında yani kuzeyinde, kültür varlığı olarak tescillenmiş olan Milli Mensucat Fabrikası bulunmaktadır. Fabrikanın müze olarak kullanıma açılması söz konusudur.  Yapıya yaya aksından ziyade taşıt ile ulaşılacağı öngörülmüş olup bununla beraber Milli Mensucat Fabrikası'nın bir müze kompleksi haline dönüşmesi durumunda kültürel bir merkez niteliği de oluşarak bölgenin daha yoğun kullanılacağı fikri oluşmuştur.

Adana Ticaret Odası'nın yerleşeceği parselin şehrin ana arterlerinden birinin üzerinde olması ulaşımın yoğunlukla araç ile yapılacağına dair bir öngörü geliştirmiştir. İhtiyaç programının yoğunluğu ve Adana iklimi göz önünde bulundurularak bina iç avlu etrafında kurgulanmıştır. Zemin katta avlu ana yol ile beraber tescilli olan ve ilerde şehrin kültür merkezlerinden biri olacağı tahmin edilen Milli Mensucat Fabrikası'na avlu ile açılmaktadır. Yaya trafiğinin yoğunlukla parselin kuzey yönünden oluşması beklenmektedir. İhtiyaç programının ana işlevlerinden konferans salonu ve müze arazinin kuzey tarafında şekillenmiş ve şehrin sosyo-kültürel merkezlerinden biri olacağı tahmin edilen Milli Mensucat Fabrikası'na yönlenmiştir. Gene aynı şekilde müze bu noktada konumlanmış ve ayrı bir giriş ile bağlantı sağlanmıştır. Konferans Salonuna zeminden direk ulaşılabilmektedir. Bu durum hem acil kaçış ihtiyacını karşılamakta hem de avlunun açık fuaye olarak kullanılmasını sağlamaktadır.
Parselin batı yönünde bulunan Sanayi odası ile parsel arasında bulunan yolun yayalaştırılması söz konusudur. Programın ana ihtiyaçlarından biri olan lokal bu noktada konumlanmış böylelikle yaya yolu, iç avlu ve sanayi odası ile ilişki kurulmuştur. 
Yapı 3 bodrum, alt zemin, üst zemin ve 4 normal kattan oluşmaktadır. Bodrum katlarda arşivler, otopark, sığınak ve teknik hacimler gibi birimler yer almaktadır.

Taşınmazın alt zemin katı tamamen sosyal bir birim olarak hizmet vermektedir. Bu birimlerin Ticaret Odası çalışma saatlerinin dışında da kullanılacağı ön görülmüştür.  Bu durum eş zamanlı olarak bütün işlevlerin kullanılabilir olmasını sağlamıştır.
Ticaret Odası işlevine ana yoldan alınan merdivenler ile üst zeminde ulaşılmaktadır. Bu şekilde yapı aynı anda farklı kullanımlara açılmaktadır. Üst zeminde üyelerin bütün işlerini halledip çıkabileceği bağımsız bir kat oluşturulmuştur.
Üst zemin ve birinci kat sirkülasyon yoğunluğu olacak birimler yer almaktadır. Birinci katta müze birimi yer almaktadır. Müze Milli Mensucat Fabrikası yönünden ayrıca bir giriş almaktadır. 
İkinci katta meclis salonu, meclis başkanı, başkanlık makamı ve ilgili birimler yer almaktadır. Meclis salonu ve meclis başkanı makamı iç içe çözülerek bütünleştirilmiştir. Tüm katlarda olduğu gibi bu katta da orta avlu rahatlama mekanı olarak değerlendirilmiştir. 
Üçüncü katta ATO'nun iştirak birimleri yer almaktadır. Dördüncü katta kütüphane ve derslikler gibi birimlerle yapı sonlanmaktadır.

Yapı üç ana parça ve bu parçaları birbirine bağlayan avludan oluşmaktadır. Her birim birbirinden dilatasyon ile ayrılmaktadır. Avlu ve içerisinde konferans salonu, müze, meclis salonu işlevlerini barındıran birim  çelik olarak tasarlanmıştır. Diğer iki ana bölüm betonarme yapılmıştır. Konferans salonu kütlesini dıştan saran kabuk çelik konstrüksiyon üzerine uygulanmış brüt betondur. Gene konferans salonu kütlesi bakır plaka ile kaplanmıştır.

slider1